Városlista
2023. február 6, hétfő - Dóra

Hírek

2016. Március 13. 10:00, vasárnap | Helyi
Forrás: Közigállás

Óvodavezetőt keres a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda

Óvodavezetőt keres a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

Szany Nagyközség Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda magasabb vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:Győr-Moson-Sopron megye, 9317 Szany, Ifjúság utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 20112011. évi CXC. törvényben , a 20/2012. (VIII.1.) EMMI rendeletben és az államháztartásról szóló 2011. évi CCCV

Illetmény és juttatások:az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2011.évi CXC törvényben a 20/2012. (VIII.1.) EMMI rendeletben és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvényben foglaltakra. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Az adott nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges - a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan csatolása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola,
  • Vezetői gyakorlat, pedagógiai szakirányú végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz.Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hitelt érdemlő másolata. Az intézmény vezetésére vonatkozó, aszakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó program. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlensé nem áll fenn. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazo

A munkakör betölthetőségének időpontja: amunkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Gergely nyújt, a 06 96 533022/1 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szany Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (9317 Szany, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 220/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási eljárásban résztvevő szervezetek véleményezik. A véleményezési határidő leteltét követően hoz döntést a Szanyi Körzeti Óvodai Társulás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Szany honlap - 2016. március 8.
  • A társulásben résztvevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon. - 2016. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Postai úton, a pályázatnak a Szanyi Körzeti Óvodai Társulás címére történő megküldésével (9317 Szany, Kossuth u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:220/2016., valamint a beosztás megnevezését:óvodavezető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a szany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 8.

Ezek érdekelhetnek még

2023. Február 05. 16:04, vasárnap | Helyi

Sok kárt okozott a szombati szélvihar

Szombaton hajnalban adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga riasztást Győr-Moson-Sopron vármegyére.

2023. Február 05. 10:00, vasárnap | Helyi

A csornai rendőrök befejezték a kónyi kamionbaleset vizsgálatát

Ittas volt az 56 éves sofőr.

2023. Február 04. 10:00, szombat | Helyi

Március 1-től teljesen átalakítják a háziorvosi ügyeleti rendszert a megyénkben

Megyénk háziorvosait már tájékoztatták a várható változásokról.

2023. Február 03. 16:00, péntek | Helyi

Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a várható szélviharok miatt

A későbbiekben piros vészjelzés kiadása sem kizárható.