Városlista
2023. február 6, hétfő - Dóra

Hírek

2012. Június 26. 10:15, kedd | Helyi
Forrás: Magyar Országgyűlés

Eredmény nincs, csak parlamenti vita a Csorna környéki földbérletek ügyében

Eredmény nincs, csak parlamenti vita a Csorna környéki földbérletek ügyében

Tegnap Gőgös Zoltán azonnali kérdést tett fel a miniszterelnöknek: „Ha önök mindent tudtak, miniszterelnök úr, akkor miért nem intézkedtek?”

Az Országgyűlés tegnapi ülésének jegyzőkönyvéből szó szerint közöljük Gőgös Zoltán képviselő és Orbán Viktor miniszterelnök földügyben tett pengeváltását, aminek során újra szóba került a Csorna környéki állami tulajdonú földbérletek helyzete. Hetekkel a határidő lejárta után még mindig nem hirdettek eredményt, pedig a Csorna környéki gazdák már nagyon várják.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház!Tisztelt Miniszterelnök Úr! Nagyon sok kérdés elhangzott mostanában itt aparlamentben a földbérletpályázatokról. Ennek kapcsán a gazdák, mondhatomúgy, hogy tucatjai kerestek meg minket azzal helyben lakóként, hogy nema pályázati kiírásnak megfelelően dőltek el a pályázatok, ezért majdnemvalamennyi olyan vesztes, aki úgy érzi, hogy nem megfelelően bírálták el a pályázatukat, önhöz is fordult levélben.

Az első ilyen megkeresés még novemberben történt a Borsod megyei gazdákrészéről, amiben leírták, hogy nem értenek egyet azzal, hogy változtatják apályázati kiírásokat, ugyanis ennek a végeredménye az lett, hogy lényegesenkevesebb helyi gazdálkodó jutott földhöz. Alapvetően három-négy,Ángyán József által végigelemzett, Fidesz közeliérdekeltség vitte el a földterületek 80 százalékát.

Miniszterelnök Úr! Hogyan lehet az, hogy 8 ezer hektárnyi földet 11érdekeltség kapott meg, és közben az ön minisztériuma folyamatosan aztmondja, hogy az átlag, ami a pályázatoknál kiosztásra került, 37 hektár? Aztszeretném megkérdezni, ön igazságosnak tartja-e azt, hogy egy állattartótelepet be kell zárni azért, mert a helyi magoszos vezetőnek kellett 400 hektárNagyesztergárban. Ők is írtak önnek, miniszterelnök úr, 11 ottani gazdaember,akik negyven éve dolgoznak azon a telepen, levélben megkeresték önt, deérdemi választ nem kaptak. Ugyancsak nem kaptak a kaskantyúiak sem, akaskantyúi gazdálkodó, akinek a nagyszülei által tulajdonolt, majd általa húszéve bérelt földterületét vettek el azért, hogy egy három faluval odébb lakólényegesen nagyobb gazdálkodó kerüljön bérleménybe. Azt szeretném kérdezni,
hogy mit szól ön ehhez, miniszterelnök úr? Akar-e ezekben az ügyekbenbármit intézkedni, vagy azokban, amelyek épp a múlt héten kiderültek, illetveelolvasta-e azokat a jelentéseket, amelyeket az ön volt államtitkára írt ezekről azügyekről?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az MSZP soraiból.)

ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak.

ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: Tisztelt Képviselőtársam! Arra biztatom,hogy minden konkrét üggyel bátran forduljon a miniszter úrhoz. Azonbanazt gondolom, hogy a konkrét ügyek fölött van itt egy vita közöttünk, amitnem érdemes palástolni. Mindannyian tudjuk, hogy a Magyar SzocialistaPárt a nagybirtok pártján áll. Egyesek szerint azért, mert a volt kommunistaagrárvezetők mára nagybirtokosokká lettek, és ezért nem történik más, minthogy az MSZP segíti az övéit. Szerintem azonban ennél jóval komolyabbdologról van szó. Ugyanis a Magyar Szocialista Párt meggyőződésbőláll a nagybirtok pártján. Az a politikai és szakmai meggyőződésük, hogyMagyarországon csak akkor lehet sikeres a mezőgazdaság, ha a nagybirtok
keretei között zajlik a földművelés.

A mi meggyőződésünk ezzel szemben az, hogy a magyar mezőgazdaság akkorlesz sikeres, ha a kisbirtok megerősödik, a középbirtok uralkodóvá válik, anagybirtok pedig kiegészítő elemmé szorul vissza, marad belőle, ahol szükséges,de csak kiegészítő jelleggel. Ezért a kettőnk közötti vita, bár látszólag konkrétügyekről szól, valójában a nagybirtok és a középbirtok vitája. Ez érhető tetten,ez a nézetkülönbség a földbérleti pályázatoknál is. Mi arra törekedtünk, hogya helyben lakók jussanak földhöz, maximum 1200 hektár terület lehet egykézben a korábbi magánföldekkel egyetemben, és állattartást is előírtunk aföldbérletekhez. Korábban ilyen előírások nem voltak.

Hasonlóképpen a közöttünk meglévő különbség az oka annak, hogy míg azönök kormányzásának idején megkötött bérleti szerződések közül számos nullaés száz forint közötti hektáronkénti vagy aranykoronánkénti bérleti díjat írtelő, most a közkassza javára egységesen 1250 forintot kell fizetni a bérlőknekaranykoronánként. Ahol korábban egy bérlő volt, most pedig 20-25-30 és 35bérlő kapott lehetőséget. Ez a mi politikánk, és ezt kívánjuk folytatni, tiszteltállamtitkár úr, a jövőben is.

Köszönöm a figyelmét. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm, miniszterelnök úr.

Tisztelt Országgyűlés! Viszontválaszra megadom a szót Gőgös Zoltán képviselő
úrnak, egyperces időkeretben.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Tisztelt Miniszterelnök Úr! Önt vagyfélretájékoztatták, és akkor gondolom, majd intézkedik, vagy szándékosannem mond igazat. (Moraj a kormánypárti sorokban.) Ugyanis ezekkel aföldpályázatokkal hoztak helyzetbe komoly nagybirtokosokat. Majd nagyonkíváncsi leszek, hogy Csornán a 35 helyi pályázó nyeri-e el a bérletet, amit egyhónapja nem hirdetnek ki, mert azt mondják, hogy a Nyergeséknek kell adni.Erre nagyon kíváncsi leszek, miniszterelnök úr! De Felcsút is érdekelne azért,hogy ön kisbirtoknak tartja-e az 1250 hektárt. Időnként a szemébe nézhetne azállamtitkárának, hogy mit ígértek, amiért ő következetesen kiállt, és most mitmondanak és mit cselekszenek.
Tudja, még mi a különbség, miniszterelnök úr? Az általunk pályázat útján bérbeadott viszonylag kevés föld, mert nem volt sok bérlet, lejárt (Közbeszólásoka kormánypártok soraiból: Eladtátok! Eladtatok mindent a külföldieknek!),1450 forintos átlaggal került kiadásra, miniszterelnök úr. 1450 forinttal! Most1250 forint mindenkinek, de önök nem hagyják megegyezni a termelőket,hogy ne "mutyizzanak". Én azt javasolom, inkább hagyják őket békén (Az elnökcsengetéssel jelzi a hozzászólási idő leteltét.), és hagyják őket megegyezni.
Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Viszontválasz illeti meg Orbán Viktorminiszterelnök urat.

ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: Tartom azt a korábbi ígéretemet, amit azegyik jobbikos képviselőnek tettem, hogy a földtörvény hamarosan benyújtásrakerül, és a földtörvény egyértelműen definiálni fogja, mit tekinthetünknagybirtoknak, középbirtoknak és kisbirtoknak. Ami a szűkebb pátriámat illeti,ott azt tudom mondani önnek, tisztelt államtitkár úr, hogy korábban egy csoporttartotta kezében a földet, most pedig 36-an bérelnek földet a mi környékünkön.(Moraj az MSZP soraiban.) Bár mindenhol az országban úgy lenne, mintahogyan nálunk történt!

Ami pedig a dolog lényegét illeti, nem akarom önt bántani, de a kommunistapolitika kézikönyvében az van írva, hogyha olyat tettél, ami védhetetlen, akkorvádold meg vele az ellenfeledet. (Derültség, taps a kormánypártok soraiban.- Közbeszólások az MSZP soraiból: Ezt jól alkalmazzátok! Ezt jól csináljátok!) Ennek az esetével állunk szemben, úgyhogy én tisztelettel kérem a vidékiembereket, hogy támogassák a kormány törekvéseit. Kérem a vidéki embereket,hogy segítsék a munkámat, és egyben biztatom a mezőgazdasági minisztert,hogy folytassa a megkezdett munkát, folytassa, de haladjon gyorsabban apályázatok kiírásával és elbírálásával is.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ezek érdekelhetnek még

2023. Február 05. 16:04, vasárnap | Helyi

Sok kárt okozott a szombati szélvihar

Szombaton hajnalban adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga riasztást Győr-Moson-Sopron vármegyére.

2023. Február 05. 10:00, vasárnap | Helyi

A csornai rendőrök befejezték a kónyi kamionbaleset vizsgálatát

Ittas volt az 56 éves sofőr.

2023. Február 04. 10:00, szombat | Helyi

Március 1-től teljesen átalakítják a háziorvosi ügyeleti rendszert a megyénkben

Megyénk háziorvosait már tájékoztatták a várható változásokról.

2023. Február 03. 16:00, péntek | Helyi

Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a várható szélviharok miatt

A későbbiekben piros vészjelzés kiadása sem kizárható.