Városlista
2024. március 1, péntek - Albin

Hírek

2023. Szeptember 08. 09:00, péntek | Helyi
Forrás: Csornai Rendőrkapitányság

Megkezdődött az iskola! Vigyázzunk együtt gyermekeinkre!

Megkezdődött az iskola! Vigyázzunk együtt gyermekeinkre!

A tanévkezdet több szempontból fokozott veszélyeket rejthet a gyermekek számára.

A rendőrség ilyenkor kiemelt figyelmet fordít az iskolák környékére. Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. A nyári vakáció után gyakorlatilag egyszerre, tömegesen jelennek meg a mindennapok közlekedésében, még él bennük a nyári, felszabadult állapot, ez csökkentheti az életkoruknál fogva egyébként is alacsony szintű veszélyérzetüket. Ezért szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek az elmúlt hónapoktól jelentősen eltérő szeptemberi közúti forgalomra, az őszi időszakkal járó speciális kockázatokra.

A rendőrség évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek védelmét. Az idei tanévben is folytatódik az immár 15 éve működő „Az iskola rendőre” program, amely célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető tényezők feltárása, megszüntetése. A helyi rendőri szervek a tanév megkezdése előtt valamennyi frekventált helyen lévő oktatási intézmény közvetlen környezetének közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetét áttekintik és elemezik. Szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, kiemelt rendőri jelenlétet biztosít. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és a gyermekülés használatára.

A tanév során az iskolarendőr rendszeres kapcsolatot tart a tanintézmény vezetőségével, a diákokkal. Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton tesszük közzé.

A rendőrség több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az iskolai bűnmegelőzési oktatás területén. A DADA program az általános iskolákban, az ELLEN-SZER a középiskolákban van jelen, a bűnmegelőzési tanácsadók állandó jelleggel tevékenykednek a kijelölt középiskolákban.

Az iskolai programok összes területén kiemelt hangsúlyt kap a prevenciós tevékenység.

DADA program
A program nevében a betűk a dohányzás – alkohol - drog – AIDS fogalmakat jelölik, mivel elsődleges célja, hogy a gyermekek felismerjék az ezekben rejlő veszélyhelyzeteket. A program fő mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor felismerni, a következményeket jól átgondolva helyesen dönteni, ha kell elutasítani a neked ártó dolgokat, mindenképpen mondd el, hogy mi történt, és ha lehet, próbáld meg elkerülni az ilyen helyzeteket. A programot oktató rendőrök feladata, hogy olyan megoldási módokat ismertessenek meg a gyermekekkel, amelyeket személyiségükbe építve készségszinten, rutinszerűen alkalmazhatnak.

ELLEN-SZER program
A program főbb céljai az önálló gondolkodásra nevelés, a kritikai gondolkodás kialakítása, a csoportban működés megtanulása, az egyéni felelősség szerepének megmutatása, a döntési képesség fejlesztése, az összefüggésekben, rendszerben gondolkodás fejlesztése, a szociális kompetenciák, az empátia és az érzelmi intelligencia fejlesztése, a fiatalok értékrendjének a társadalom számára is hasznos formálása. A program alaptétele, hogy emelje a fiatalok biztonságát a legsúlyosabb devianciákkal, a bűnözéssel és a szerfogyasztással szemben. Tudatosítsa bennük, hogy a bűncselekményekkel szemben fel lehet és kell lépni, ne tűrjék el, hogy áldozat váljék belőlük, kérjenek segítséget, illetve áldozattá válásuk elkerülése érdekében alkalmazzák az oktatás során megismert technikákat.

Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadók
A négy éve indult Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói Hálózat keretében a bűnmegelőzési tanácsadók felhívják a középiskolába járó fiatalok figyelemét az internet veszélyeire, a családon belüli erőszakra, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a közlekedésbiztonságra mind az elkövetői, mind a sértetti oldalon.

Iskolaőrök
Az iskolaőr – fegyverhasználati jog nélkül – kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személy, aki a Rendőrség területi szervénél (Vármegyei, Budapesti Rendőr-főkapitányság) áll munkaviszonyban. Az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai feladataikat zavartalanul elláthassák. A tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket megelőzi.

2020. szeptember 01-jétől az ország erre kijelölt köznevelési és szakképzési intézményeiben segíti iskolaőr az intézmény rendjének fenntartását. A Rendőrség munkavállalói állományában telephelyenként egy fő látja el szolgálatát.

Drogprevenciós összekötő tiszti hálózat
A fiatalkorúak kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében a rendőrség kilenc évvel ezelőtt új drogprevenciós programot indított „A szülők és a családtagok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” címmel. A kezdeményezés keretein belül a rendőrség kiemelten számít a szülők együttműködésére. A program célja, hogy a 12-18 éves gyermekeket nevelő szülők, valamint családtagjaik közvetlen tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztás kockázatairól, büntetőjogi következményeiről. A drogösszekötő tisztek elérhetősége a helyi rendőrkapitányságokon elérhető.

Ezek érdekelhetnek még

2024. Február 29. 16:00, csütörtök | Helyi

Március 1-től új tarifarendszer lép életbe a helyközi tömegközlekedésben

A bérleteknek 2024. március elsejétől elérhető lesz immár a napijegy változata is.

2024. Február 29. 13:00, csütörtök | Helyi

Állásbörze - a legújabb állásajánlatok

A heti Szuperinfóból

2024. Február 29. 09:00, csütörtök | Helyi

Már megint nem fizeti ki a dolgozók bérét a csornai napelemgyár

2021-ben a cég éves árbevétele kevesebb volt, mint az ügyvezető tevékenységéért járó 33 millió forint javadalmazás.

2024. Február 28. 16:00, szerda | Helyi

Szerencsepercek a zebránál

A Csornai Rendőrkapitányság figyelemfelhívó akciója.