Városlista
2022. december 5, hétfő - Vilma

Hírek

2016. Január 06. 07:00, szerda | Helyi
Forrás: közigállás.hu

Rábacsécsény falugondnokot keres

Rábacsécsény falugondnokot keres

Pályázati felhívás

Rábacsécsény Község Önkormányzataa "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:9136 Rábacsécsény, Deák tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

8 Általános,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet
egészségügyi alkalmasság
3 hónap próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz
az iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
vezetői engedély másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány a 1992. évi XXXIII. tv. 20.§ (4) bek. szerint azzal, hogy a munkáltató feladatkörébe 18. életévet be nem töltött személyek felügyelete tartozik,
nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról
nyilatkozat a falugondnoki képzés vállalásáról (foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 2 éven belül falugondnoki képesítés megszerzéséről, valamint a falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül, ha a közalkalmazotti jogviszonyát önhibájából szünteti meg a falugondnoki képzés költségét időarányosan visszafizeti)

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Teodóra polgármester nyújt, a 06/96/694-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Rábacsécsény Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9136 Rábacsécsény, Deák tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 777/2015 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
Elektronikus úton Kovács Teodóra részére a hivatal@rabacsecseny.hu E-mail címen keresztül
Személyesen: Kovács Teodóra polgármester, 9136 Rábacsécsény, Deák tér 6. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el és nevezi ki a falugondnokot hatályos működési engedély esetén.

Ezek érdekelhetnek még

2022. December 04. 10:00, vasárnap | Helyi

Szent Miklós ünnep Csornán a Premontrei parkban

Lovashintón érkezik a Mikulás.

2022. December 02. 16:00, péntek | Helyi

Egy hónapja eltűnt ez a fiú. Ki látta?

A nyomozók a lakosság segítségét kérik az ismeretlen helyen tartózkodó fiatal megtalálásához.

2022. December 02. 13:00, péntek | Helyi

Hétvégi programok a Rábaközben

Hova menjek? Mit csináljak?

2022. December 02. 09:00, péntek | Helyi

Pályakarbantartási munkák miatt vonatpótló buszok járnak december 7-én

A vágányzári menetrend a Csorna-Sopron, Csorna-Győr, Csorna-Szombathely vonalakat is érinti.