Városlista
2024. március 3, vasárnap - Kornélia

Hírek

2011. Április 05. 14:39, kedd | Helyi
Forrás: Rendőrkapitányság Kapuvár

Rendőrségi beszámoló Kapuváron

Rendőrségi beszámoló Kapuváron

Testületi ülésen számolt be munkájáról a kapuvári rendőrség. A Kapuvári Rendőrkapitányság beszámolóját Kiss Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető terjesztette a képviselőtestület elé, amit a képviselők

2010 évben a Kapuvári Rendőrkapitányság vonatkozásában az integrációt (2008) követően létszámhelyzetünk stabilizálódott, elmondható, hogy jelenleg 66 állandó státusszal rendelkezünk. 2007 évhez viszonyítva 9 fővel, elsősorban közterületen szolgálatot teljesítővel lettünk többen, ami 13,6%-os létszámnövekedést jelent, azonban 2 évvel ezelőtt közel 100 fő dolgozott a Kapitányságon.

Elvárásoknak megfelelően jelentősen, 18,4 %-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. 69-cel kevesebb bűncselekmény vált ismertté, mint 2009 évben (307).

Ezen belül csökkent a személy elleni bűncselekmények száma 21%-kal (45), a közlekedési bűncselekmények száma 10 %-kal (18), a közrend elleni bűncselekmények száma jelentősen 19,3 %-kal, ami 22 bűncselekményt jelent (92), valamint jelentősen, 24 %-kal csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma, ami 41 deliktumot jelent.(129).

Nőtt a lakosság szubjektív biztonságérzetét kevésbé befolyásoló  házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 1-gyel (9), az államigazgatási, igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények száma 6-tal (6), a gazdasági bűncselekmények száma 1-gyel (8).

A büntettek száma csökkent 19 %-kal (109), valamint   20 %-kal csökkent a vétségek száma is (191).

Az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények száma lényegében nem változott (71).

nyomozási eredményességünk 2010. évben 72,05%, ez országos szinten a 185 kapitányság közül 4. helyre elég.

Csökkent 11,9 %-kal a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló bűncselekmények (lopás, betöréses lopás, lakásbetörés, rablás, személygépkocsi lopás, testi sértés stb.) száma (156). Ezen bűncselekmény kategóriák tekintetében a nyomozás eredményességünk 60,4%.

Az összes ismertté vált bűncselekmények döntő többségét a vagyon elleni és a közrend elleni bűncselekmények teszik ki továbbra is, mint az elmúlt években.

A vagyon elleni bűncselekményeken belül elsősorban a lakosság  biztonságérzetét befolyásoló lopások száma csökkenő tendenciát mutat 3 %-kal volt kevesebb, mint tavaly (69), nem volt gépjárműlopás, viszont nőtt a betöréses lopások száma 4-gyel (17), a lakásbetörések száma 3-mal (10), a gépjárműfeltörések száma 3-mal (3), a rablások száma 0-ról 2-re. Itt örvendetes tény,  hogy a rablások felderítése 100%-os.

Üdülő, víkendház betörés az értékelt időszakban illetékességi területünkön nem történt.

9 trükkös, valamint 1„klasszikus” besurranásos bűncselekmény vált ismertté a területünkön 2010. évben.

A besurranásos lopások során az elkövetők elsősorban az idős sértettek hiszékenységét használják ki, így bejutva a házba, elsősorban készpénzt tulajdonítanak el. Ezen bűncselekmények számának visszaszorítása érdekében több alkalommal, változó időpontban, a frekventált helyeken EÁP szolgálatot illetve bűnügyi portyaszolgálatot láttunk el, melynek végrehajtásába bevontuk a rendőrkapitányság teljes személyi állományát. Fokoztuk a bűnmegelőzési tevékenységet, az állampolgárok rendszeres tájékoztatására törekedve saját nyomtatott szórólapok, az írott sajtó, a helyi rádió és televíziók útján. Elmondható, hogy 2010. évben az eddigiekhez képest is nagyobb hangsúlyt fektettünk a vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos megelőzési propagandára, mely sajnos csak részben érte el célját.

A közrend és közbiztonság vonatkozásában megállapítható, hogy csökkent a  közrend elleni bűncselekmények száma , amin belül megállapítható, hogy a közterületen elkövetett garázdaságok száma is csökkent 41-re. Itt elmondható, hogy a garázdaságok jelentős részben valamilyen szórakozóhelyhez köthetők.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma 8 volt, az eljárás alá vont személyek száma szintén 8. Ezen bűncselekmény tekintetében igen erős a látencia, de  úgy gondolom, hogy   kezelni tudjuk a problémát, hisz elmondható, hogy több esetben bizonyítani tudtuk a terjesztést. Mindezek mellett 2 rendbeli bűncselekmény ügyében az eljárás még folyamatos.

Az értékelt időszakban a köznyugalmat erősen befolyásoló bűncselekmény véleményem szerint 2 volt, az egyik egy felfegyverkezve elkövetett rablás ( Beled MOL kut-kés), a másik egy emberölés kisérlet (Beled). Mindegyik elkövető rövid időn belül elfogásra került.

Ismertté vált bűnelkövetők száma: 2010 évben 187.

Gyermekkorú elkövetők száma: 2010 évben 0., Fiatalkorú elkövetők száma 11-el kevesebb, mint 2009 évben, ez 14 főt jelent. Döntően a kapitányságunkon a regisztrált bűncselekményeket 25 és 59 év (116 elkövető) közötti, magyar állampolgárok (183) és elsősorban férfiak (152) követik el.

2010 évben fokoztuk az illetékességi területünkön a rendőri jelenlétet, amit mi sem igazol jobban, minthogy a napi feladataink ellátása mellett 512 közbiztonsági, közlekedésrendészeti, határrendészeti és bűnügyi fokozott ellenőrzést hajtottunk végre.

A közlekedési balesetek száma (119-ről 133-re) nőtt. Ez a növekedés  elsősorbana sérülés nélküli balesetek számának növekedésének tudható be(69-ről 82-re). Ahalálos közlekedési balesetek száma 3 volt.

A súlyos sérüléses balesetek száma 1-gyel csökkent (18), a könnyű sérüléses balesetek száma szintén 1-gyel csökkent ( 30 )

A balesetek túlnyomó része a kapuvár városához és a várost átszelő 85-ös főúthoz köthető.

Kapuvár városában a közlekedési balesetek száma 54 volt, amiből 32 gondatlan vezetés ( koccanásos baleset ) és 16 elsőbbség meg nem adása miatt következett be.

A 85-ös főút illetékességi területünkön belüli szakaszán a balesetek száma 26.

 A 86-os főút illetékességi területünkön belüli szakaszán a balesetek száma jelentősen 11-el csökkent ( 8 ).

 

 

Kapuvár

85. sz. főút

86. sz. főút

8611. sz. út

Egyéb hely

Összesen

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Halálos

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

3

Súlyos

8

4

2

5

3

0

2

3

4

6

19

18

Könnyű

8

12

2

4

8

2

3

2

10

9

31

29

Sérülés n.

31

37

12

17

8

5

5

10

13

14

69

83

Összesen

47

54

16

26

19

8

10

16

27

29

119

133

 

2010 évben ismételten növeltük közlekedési akcióink és szűrő-igazoltató tevékenységünk számát illetékességi területünk egészén, azonban az évek óta tartó következetes, fokozott ellenőrzések eredménye, hogy kevesebb ittas járművezető (bűncselekmény kategória) akadt fenn az egyenruhások ellenőrzésein, mint 2009 évben.(20-ról 18-ra csökkent)

Természetesen ebben az évben is kiemelten kezeljük Kapuvár városában és az illetékességi területünkön is a közlekedési morál javítását, szinten tartását.

2010. decemberében az MRFK –tól kaptunk egy FamaLaser II típusú sebességmérő berendezést, amit szintén a közlekedési morál javítására állítunk hadrenbe területünkön,  a bekövetkezett balesetek hely szerinti folyamatos elemzésének figyelembevételével.

Együttműködés, előadások

2010 évben, hasonlóan az elmúlt évekhez jól működtünk együtt a területünkön lévő önkormányzatokkal, a Sopron városi Ügyészséggel, az MRFK szakirányító szerveivel, polgárőrséggel, társadalmi és civil szervezetekkel a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében.

A bűnmegelőzés területén továbbhaladtunk a már megkezdett úton.

2010 évben a D.A.D.A program keretében 12 alkalommal tartottunk előadást általános iskolákban 387 fő tanulónak, ezen felül 14 alkalommal tartottunk bűnügyi témaspecifikus előadást (kábítószerrel, vagyon elleni és személy elleni bűncselekményekkel, a fiatalkori bűnözéssel kapcsolatban) általános és szakközépiskolákban 1422 főnek, valamint 8 alkalommal, 270 nyugdíjas részvételével került sor időskorúak részére, a korosztályt veszélyeztető bűncselekményekről, az áldozattá válásról szóló előadás megtartására.

A 2009. évben  a KEF keretein belül ismételten megtartásra került a bűnmegelőzési nap, melyen 520 diák és tanár, egészségügyi dolgozó és más érdeklődő vett részt.

Kapuvár város Önkormányzata 1.100.000.- Ft anyagi támogatással járult hozzá a rendőrök többletszolgálatának kifizetéséhez.

Az illetékességi területünkön található önkormányzatok lakosság-arányosan vállalták, hogy a Kapuvári Rendőrkapitányság személyi állományánál keletkezett túlórák kifizetésére, illetve szükség esetén a szolgálati gépjárművek üzemanyag finanszírozására, évente 1.500.000.- Ft-ot rendelkezésre bocsátanak.

Ezért köszönettel tartozunk.

A 2011. évben a legfontosabb feladatainknak ( néhányat kiemelve) tartom:

  • Együttműködés lehetőségeinek kihasználása a közrend, közbiztonság növelése          érdekében
  • A működési területünk bűnügyi operatív helyzetének javítása, a bűncselekmények növekedési ütemének mérséklése,  közrendjének,   közbiztonságának, határrendészeti   tevékenységének szinten tartása,
  • A működési területünk közlekedésbiztonságának javítása, a sérüléssel és jelentős

            anyagi kárral járó balesetek számának csökkentése.

  • Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények  számának csökkentése, nyomozás eredményességének javítása.

 

                                                                                                 Kiss Zoltán r. alezredes

                                                                                                   rendőrségi főtanácsos

                                                                                                     kapitányságvezető

Címkék: kapuvár, rendőrség

Ezek érdekelhetnek még

2024. Március 02. 19:00, szombat | Helyi

A Föld bajnokait keresik 2024-ben is

Nyerjetek 2,5 millió forintot iskolátoknak vagy óvodátoknak!

2024. Március 02. 16:00, szombat | Helyi

Hogy állnak a kónyi nagyberuházások?

Kóny Község Önkormányzatának tájékoztatója.

2024. Március 02. 13:00, szombat | Helyi

Több ezer aknás vízmérő vár cserére az idei évben

Megkezdődnek az ütemezett vízmérő cserék a Pannon-Víz Zrt. működési területén.

2024. Március 02. 09:00, szombat | Helyi

A felelős kutyatartás szabályai

Egyre több a gazdátlan, kóborló eb.