Városlista
2024. május 25, szombat - Orbán

Hírek

2015. November 24. 07:00, kedd | Helyi
Forrás: közigállás.hu

Szociális intézményvezetői pályázat Kapuváron

Szociális intézményvezetői pályázat Kapuváron

Pályázati felhívás

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulása "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.01.01-től 2020.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény Alapító Okirata szerinti tevékenységek ellátása, a rendeltetésszerű működés feltételeinek biztosítása. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért és gazdálkodásért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényenek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazgatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 3. melléklet 5) pontjában meghatározott végzettség, szakképzettség, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyes szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz.melléklet I. rész I. pont 1. alpontjában meghatározott végzettség, szakképzettség.
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés (2d.) (2c.) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
Legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
Szociális szakvizsga megléte, vagy arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a megbízást követő két éven belül megszerzi, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti mentesség igazolása
Nem áll fenn vele szemben a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok
Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz
Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
Iskolai végzettséget, szakképzettséget és az öt év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata
A szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat, vagy nyilatkozat, hogy megbízása esetén két éven belül megszerzi azt, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SZCSM. rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti mentesség igazolására vonatkozó okirat
Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
Nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését a jogviszony létesítése esetén
Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
Nyilatkozat, hogy a Társulási Tanács nyilvános, vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot
Három hónapnál nem régebbi teljeskörű erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és, hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Axnix Ildikó aljegyző nyújt, a 06-96-596-003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-220/2015 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
és
Elektronikus úton Axnix Ildikó aljegyző részére a aljegyzo@kapuvar.hu E-mail címen keresztül
Személyesen: Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Titkársági Osztály, Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Fő tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet által meghatározott eljárási rend szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 30.

Ezek érdekelhetnek még

2024. Május 25. 09:00, szombat | Helyi

Állami segítséggel próbálják átjátszani a kínaiaknak a csornai napelemgyárban alkalmazott svájci technológiát?

Csornán játszódott az elmúlt évtized egyik legsötétebb hazai története.

2024. Május 25. 08:00, szombat | Helyi

Kiütötte az Ajka Kristályt a Perutz

A pápai csapat a szezon utolsó idegenbeli mérkőzését Ajkán játszotta, ahol a házigazdákat magabiztosan, 6-1 arányban győzte le.

2024. Május 24. 16:00, péntek | Helyi

Szakmai nap a csornai aranyhímzésről

Megcsodálták és megcsinálták.

2024. Május 24. 13:00, péntek | Helyi

Hétvégi programok a Rábaközben

Hova menjek? Mit csináljak?