Városlista
2022. november 26, szombat - Virág

Képek | Közélet

Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban

2020-11-01 10:53:31

Tisztelt Hölgyeim és Uraim !
Szany Nagyközség Önkormányzata nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket az elhunyt szanyi cigány zenészek emlékoszlopára felhelyezett szobor átadásán, felszentelésén.
Külön szeretettel köszöntöm:
Henczel Szabolcs főtisztelendő plébános urat,
Greznár Zsoltot, a Szany Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét,
Kató Istvánnét, az EFOP projekt szakmai vezetőjét.
Az emlékoszlop 2018. évi átadásakor Töreki Imre tanár Úr részletesen szólt a cigányzenéről, a szanyi cigány zene történetéről, a helyi cigány zenészekről.
Én igazából az emlékoszlop, a szobor megalkotásának körülményeiről szeretnék szólni.
Ezt az ünnepséget a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében rövidítve (EFOP) pályázat roma családi nap keretében szerettük volna megrendezni, de sajnos a koronavírus járvány veszélye miatt csak szűk körben tudjuk megtartani. A pályázat keretében felújításra került 16 db önkormányzati bérlakás, valamint képzések, tréningek kerülnek lebonyolításra. A pályázat megvalósítását sajnos hátráltatta és hátráltatja a vírus első és második hulláma. Örvendetes tény, hogy a közelmúltban megtörtént egy targoncavezetői képzés, ahol 16 fő sikeres vizsgát tett.
Az elhunyt szanyi zenészek részére emlék megőrzésének gondolatát id. Greznár Zoltán mesterprímás kezdeményezte. Sajnos azóta már az ő neve is szerepel az emlékoszlopon levő névsorban.
Ezen ötletet támogatta az nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat is. 2008. évben elkészült egy kopjafa, melyet iváni fafaragó készített. Méltó helyet találtak neki a templomtéren, melyhez természetesen az egyházközség hozzájárult.
Sajnos ez nem sokáig bírta az időjárás viszontagságait. A roma nemzetiségi önkormányzat 2018. évben úgy döntött, hogy a kopjafa helyén emlékoszlopot állítanak. Az emlékoszlopot ifjú Nyári Sándor készítette műkőből, melynek átadására 2018. október 13-án került sor, egy színvonalas ünnepség keretében, ahol, nagyon sokan részt vettek. Greznár Zsolttal a roma nemzetiségi önkormányzat elnökével sokat beszélgettünk arról, hogy az oszlopra kellene egy kisebb esztétikus szobor, amely jobban kiemelné az emlékművet. Így indultunk el, a lehetőségek között. Tóth Imre volt kollégánk segítségével rábukkantunk egy szigetszentmiklósi kft.-re, amelynek honlapján szerepelt pár zenészt ábrázoló szobor. A kft tulajdonosa inkább azt javasolta, hogy bedolgozik hozzájuk Cseke Tibor szobrász és fafaragó, ővele készíttessük el a szobrot. Megkeresésünkre több mintát is kidolgozott, amelyből lehetett választani. Természetesen behatárolták lehetőséginket az anyagiak. Végül a majd leleplezésre kerülő változatot választottuk. A szobor 2020. januárjában készült el. A gazdasági társaság telephelyéről szállítottuk haza, amikor is Csépe Béla Tanár Úr csongrádi temetéséről jöttünk. Sajnos a szállítás közben a helytelen csomagolás miatt megsérült, így restaurálni kellett. Sokáig az irodámban őriztem, mindig vigyázott rám, de úgy, mint az elhunyt zenészek már nem tudta elhúzni a nótámat. A lefelé irányuló vonó jelképezi, hogy a zenész már letette hangszerét.
Az alkotó sajnos az ünnepségen nem tud résztvenni, hisz őt is hatalmába kerítette a vírus.
Az emlékoszlopon lecserélésre került a tábla is, mivel nem volt szerencsés a fehér talapzaton fehér tábla. A táblán névsorban 21 név szerepel. A szanyi cigány családok zenészei, a Bakos, Csonka, Greznár, Horváth, Nyári és Sipos család tagjai. Ők mindannyian tősgyökeres szanyi családok voltak. Méltó rajt a felírás „A zenészek képviselték a híres Bokréta Néptánc Együttest Magyarországon és külföldön”. Még fiatal siheder koromban nagyon jól emlékszem, hogy a Bokréta vendéglőben pénteken, szombaton, vasárnap este a belső teremben alig lehetett helyet találni, hisz a Csonka Gyuri zenekara muzsikált, és az este, vagy éjjel mindig nótaszóval zárult. Szerencsére még ifjú Greznár Zoltán és fiai folytatják a hagyományt, bár nem Szanyban zenélnek, de alkalmi rendezvényeken itthon is fellépnek.
A cigányzene természete szerint a lélekhez szól. Nem beszélhetünk a hagyományos magyar zenéről, népdalról anélkül, hogy ne szólnánk hangsúlyozottan a cigányzenészek szerepéről. Amit és ahogyan játszanak, és amiben minden más nép zenészeivel szemben eredetiek, az hitelesen magyar és népi is.
A cigányzenészek nélkülözhetetlenek voltak a magyar nóták, dalok elterjedésében, szakmai tudásukon keresztül vált a magyar nóta a verbunkos méltó folytatásává.
A hagyományokat folytatva az elődök mesterségüket átörökítik az utódokra is, akiket a szakma tiszteletére nevelnek. Nem kétséges, hogy a cigányság zenei hagyománya része a magyar és az egyetemes kultúrának.
Büszkék vagyunk arra a páratlan zenei és kulturális örökségre, amelyet a cigánymuzsika jelent, és ennek képviselőit igyekszünk évről évre megbecsülni. Az emlékoszlop és szobor azoknak a muzsikusoknak állít emléket, akik meghatározó alakjai a szanyi cigányzenének.

Az ünnepi beszédet Funtek János Szany Nagyközség jegyzője tartotta!

Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban
Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban Cigány zenészek emlékoszlopára szobor felhelyezése Szanyban